survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 28. květen 2018

Společnost Zodiac je globálním výrobcem vybavení pro domácí bazény a souvisejících řešení bazénů. Do skupiny značek společnosti Zodiac patří Jandy, Polaris, Zodiac, iAquaLink, Cover-Pools, Nature2, Caretaker, Baracuda, SAVI a Grand Effects. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují postupy společnosti Zodiac Pool Solutions S.à r.l. a jejích přidružených subjektů (souhrnně „Zodiac“, „my“, „nás“ nebo „naše“) v souvislosti s údaji, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek http://www.zodiac.com a jiných námi provozovaných webových stránek, z nichž přistupujete k těmto zásadám ochrany osobních údajů („webové stránky“) pomocí softwarové aplikace, kterou jsme zpřístupnili k použití na počítačích a mobilních zařízeních a jejich prostřednictvím (dále jen „aplikace“), pomocí našich stránek na sociálních sítích, které máme pod kontrolou, z nichž jste získali přístup k těmto zásadám ochrany osobních údajů („stránky na sociálních sítích“), pomocí e-mailových zpráv ve formátu HTML, které vám zasíláme a které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů, pomocí automatizovaných systémů pro bazény a dalších souvisejících produktů a služeb (dále jen „související produkty“) a pomocí naší offline komunikace s vámi v souvislosti s vaším zájmem o naše produkty a služby nebo používáním našich produktů a služeb (spolu s webovými stránkami, aplikací, našimi stránkami sociálních sítí, e-mailovými zprávami, souvisejícími produkty a offline komunikací souhrnně označované jako „služby“). Používáním služeb nebo poskytnutím svých osobních údajů vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje“ jsou údaje, které vás identifikují jako osobu nebo se vztahují k identifikovatelné osobě. Patří k nim:

 

Možná budeme muset tyto druhy osobních údajů shromažďovat a zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat požadované služby, nebo z důvodu zákonných požadavků. Pokud údaje, které požadujeme, neposkytnete, nemusíme vám být schopni požadované služby poskytovat.

Shromažďování osobních údajů

My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat osobní údaje řadou způsobů. Ty zahrnují:

 

Ke zpracování plateb provedených prostřednictvím služeb můžeme používat platební služby třetí strany. Chcete-li provést platbu prostřednictvím služeb, vaše osobní údaje mohou být shromažďovány touto třetí stranou a nikoli námi, přičemž se na ně budou vztahovat zásady ochrany osobních údajů dané třetí strany, nikoli tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Zpřístupníte-li nám nebo poskytovatelům našich služeb v souvislosti se službami nějaké osobní údaje, které se vztahují k jiným osobám, prohlašujete, že máte oprávnění tak učinit a povolit nám používat tyto údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Používání osobních údajů

My a poskytovatelé našich služeb můžeme používat osobní údaje pro naše legitimní obchodní zájmy včetně následujících:

 

Zpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny:

 

Jiná použití a zpřístupnění

 

Vaše osobní údaje můžeme také používat a zpřístupňovat, pokud se budeme domnívat, že je to nezbytné nebo vhodné: (a) z důvodu dodržení platných zákonů, k nimž mohou patřit zákony mimo zemi vašeho bydliště, reakce na požadavky veřejných a státních orgánů, kterými mohou být orgány mimo zemi vašeho bydliště, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo z jiných právních důvodů, (b) z důvodu prosazování našich obchodních podmínek a ujednání a (c) z důvodu ochrany našich práv, soukromí, bezpečnosti či majetku nebo práv, soukromí, bezpečnosti či majetku našich přidružených společností, vás nebo jiných osob.

 

Kromě toho můžeme používat, zpřístupňovat nebo předávat vaše osobní údaje třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného prodeje celého našeho podniku či jeho části, aktiv nebo zásob (včetně řízení v souvislosti s bankrotem nebo podobných řízení).

 

DALŠÍ ÚDAJE

Další údaje“ jsou jakékoli údaje, které neodhalují vaši konkrétní identitu ani se přímo nevztahují k identifikovatelné osobě. Jedná se například o:

 

Budeme-li muset nakládat s dalšími údaji jako s osobními údaji v rámci platných zákonů, pak je můžeme používat a zpřístupňovat pro účely, pro které používáme a zpřístupňujeme osobní údaje, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Shromažďování dalších údajů

My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat další údaje řadou způsobů. Ty zahrnují:

Používání a zpřístupnění dalších údajů

Další údaje můžeme používat a zpřístupňovat pro jakýkoli účel kromě případů, kdy jsme podle platných zákonů nuceni učinit jinak. V některých případech můžeme kombinovat další údaje s osobními údaji. Pokud to uděláme, budeme zpracovávat kombinované údaje jako osobní údaje tak dlouho, dokud budou kombinované.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tyto zásady ochrany osobních údajů neřeší a my neodpovídáme za ochranu osobních údajů nebo jiné postupy jakýchkoli třetích stran včetně jakékoli třetí strany provozující webové stránky nebo služby, na které služby odkazují. Zařazení odkazu v rámci služeb neznamená, že my nebo naše přidružené společnosti propagujeme odkazované stránky či služby.

Kromě toho neodpovídáme za shromažďování, používání, zpřístupňování ani za bezpečnostní zásady nebo postupy jiných organizací (např. společnosti Facebook, Apple, Google, LinkedIn, Twitter, Microsoft, RIM nebo jakéhokoli jiného vývojáře aplikace, poskytovatele aplikace, poskytovatele platformy sociálních sítí, poskytovatele operačních systémů, poskytovatele bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení) včetně případů, kdy své osobní údaje zpřístupníte jiným organizacím prostřednictvím nebo v souvislosti s aplikací nebo našimi stránkami na sociálních sítích.

REKLAMY TŘETÍCH STRAN

Můžeme používat reklamní společnosti, které jsou třetími stranami, aby nám zajišťovaly reklamu na zboží a služby, které vás mohou zajímat při přístupu a používání našich služeb a jiných webových stránek či online služeb, na základě údajů týkajících se vašeho přístupu a využívání služeb a jiných webových stránek nebo online služeb na jakémkoli z vašich zařízení, a rovněž údajů, které získáte od třetích stran. K tomu tyto společnosti mohou umístit nebo rozpoznat jedinečný soubor cookie ve vašem prohlížeči (včetně pixelových značek). Mohou také používat tyto technologie spolu s údaji, které shromažďují o vašem online používání, aby vás rozpoznaly pomocí zařízení, která používáte (např. mobilního telefonu a notebooku). Máte-li zájem o další informace o tomto postupu a chcete-li zjistit, jak ho zakázat v prohlížečích na konkrétním stolním počítači a mobilním zařízení, na kterém získáte přístup k těmto zásadám ochrany osobních údajů, navštivte stránku http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/.

ZABEZPEČENÍ

Snažíme se používat přiměřená organizační, technická a administrativní opatření na ochranu osobních údajů v naší organizaci. Bohužel nelze zaručit 100% bezpečnost žádného přenosu nebo úložného systému. Máte-li důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi již není bezpečná, neprodleně nás prosím informujte v souladu s oddílem „Kontaktujte nás“ níže.

MOŽNOSTI VOLBY A PŘÍSTUP

Pokud již od nás nadále nechcete dostávat marketingové e-maily, můžete zrušit jejich odběr kliknutím na mechanismus odhlášení uvedený v každém z těchto e-mailů.

Vašim žádostem se budeme snažit vyhovět tak rychle, jak to bude možné. Upozorňujeme, že pokud zrušíte odběr našich marketingových e-mailů, můžeme vám stále posílat důležité administrativní zprávy, jejichž odběr zrušit nelze.

Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, změnit je nebo je zamlčet

Pokud byste si chtěli přečíst, opravit, aktualizovat, zamlčet, omezit nebo vymazat osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, případně pokud chcete obdržet elektronickou kopii svých osobních údajů pro účely přenosu do jiné společnosti (pokud máte podle platných zákonů právo na přenositelnost údajů), můžete se na nás obrátit v souladu s oddílem „Kontaktujte nás“ níže.

Ve své žádosti uveďte, jaké osobní údaje chcete změnit, zda chcete, aby byly vaše osobní údaje v naší databázi zamlčeny, nebo nás jinak informujte, jaká omezení chcete uplatnit na naše používání vašich osobních údajů. Z hlediska vaší ochrany můžeme vyhovět pouze žádostem, které se týkají osobních údajů souvisejících s konkrétní e-mailovou adresou, kterou použijete k zaslání své žádosti, přičemž budeme muset ověřit vaši identitu předtím, než žádosti vyhovíme. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět tak rychle, jak to bude možné.

Upozorňujeme, že budeme muset určité údaje uchovat pro účely vedení záznamů nebo provedení všech transakcí, které jste zahájili před podáním žádosti o změnu nebo výmaz (např. když provedete nákup nebo se budete účastnit propagační akce, nebudete moci změnit ani vymazat poskytnuté osobní údaje, dokud nebude tento nákup nebo propagační akce dokončena). V našich databázích nebo jiných záznamech se mohou také vyskytnout zbytkové údaje, které nebudou odstraněny.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákony nevyžadují nebo nepovolují delší dobu uchovávání.

Kritéria pro určení naší doby uchovávání zahrnují:

 

POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEZLETILÝMI OSOBAMI

Služby nejsou zaměřeny na osoby mladší třinácti (13) let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 13 let.

PŘÍSLUŠNOST A PŘESHRANIČNÍ PŘEDÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které máme provozovny nebo ve které angažujeme poskytovatele služeb, a prostřednictvím používání služeb vyjadřujete souhlas s předáváním údajů do zemí mimo zemi vašeho bydliště včetně Spojených států, které mohou mít jiná pravidla pro ochranu osobních údajů než vaše země. Za určitých okolností mohou být soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační orgány a bezpečnostní orgány v těchto dalších zemích oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům.

Pokud se nacházíte v EHP: Některé ze zemí mimo EHP uznala Evropská komise za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu se standardy EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pokud jde o předávání z EHP do zemí, které nejsou Evropskou komisí považovány za vhodné, zavedli jsme odpovídající opatření (např. standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí) na ochranu vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat, pokud nás kontaktujete v souladu s oddílem „Kontaktujte nás“ níže.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žádáme vás, abyste nám nezasílali a nezpřístupňovali nám žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, údaje týkající se rasového či etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání či jiného přesvědčení, zdravotního stavu, biometrických nebo genetických znaků, historie trestné činnosti nebo členství v odborech) v rámci služeb či jejich prostřednictvím ani nijak jinak.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme měnit. Titulek v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů s názvem „Poslední aktualizace“ označuje, kdy byly naposledy revidovány. Veškeré změny nabývají účinnosti, když zveřejníme revidované zásady ochrany osobních údajů v rámci služeb. Vaše používání služeb po těchto změnách znamená, že souhlasíte s revidovanými zásadami ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese contact.privacy@zodiac.com nebo:

Zodiac Pool Solutions

Attn: oddělení IT

2 Rue Edison

Parc d’ activité du Chêne

69500 Bron

France

Jelikož e-mailová sdělení nejsou vždy bezpečná, do e-mailů, které nám posíláte, neuvádějte prosím údaje o kreditních kartách ani jiné citlivé údaje.

DALŠÍ INFORMACE PRO OSOBY V EHP

Pokud se nacházíte v EHP, máte také možnost:

Zodiac Pool Solutions

Attn: oddělení IT

2 Rue Edison

Parc d’ activité du Chêne

69500 Bron

France